Ден на кариерата за хора с увреждания

Солидарното общуване включва споделяне на преживявания, на емоции и на информация. Затова днес реших да ви запозная с инициативата на БСЛА:

http://www.bapa-bg.org/news.html

User login

Проект на Фондация ЗАЕДНО